VaellusKalastus

 

   

Kalastusluvat

Kalastuslupajärjestelmä koostuu A. valtakunnallisesta, valtion kalastuksenhoitomaksusta, B. läänin vieheluvasta ja C. paikallisesta kalastus/vieheluvasta.

ILMAN LUPAA

Onginta ja pilkintä ovat maksuttomia jokamiehen oikeuksia. Poikkeuksena ovat lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat, kirjolohen ongintajärvet sekä vastaavat erityiskalapaikat.
Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse maksaa valtion kalastuksenhoitomaksua. Lisäksi he voivat kalastaa koskikohteita ja erityiskieltoalueita lukuun ottamatta maksutta yhdellä vavalla ja vieheellä. Muuhun kalastukseen he tarvitsevat kalastusluvan.

A. VALTION KALASTUKSENHOITOMAKSU = kalastuskortti

Valtion kalastuksenhoitomaksu on maksettava jokaisen (muuta kuin ongintaa tai pilkkimistä harjoittavan tai alle 18 tai yli 65-vuotiaan). Sen lisäksi on maksettava läänikohtainen viehelupa j/tai paikallinen vesialueen omistajan lupa. Kuitti maksusta tai tiliote on näytettävä vaadittaessa.

B. LÄÄNIKOHTAINEN VIEHELUPA

Läänikohtainen viehekalastusmaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä, Vetouistelussa saa lisäksi käyttää edellisten lisäksi yhtä painoviehettä tai syvääjää. Vapamäärää ei voi kasvattaa maksamalla usempaa lupaa samaan lääniin. Lupa on henkilökohtainen ja näytettävä vaadittaessa.
Rajoitukset mm. virtaavissa vesissä, satama- ja ranta-alueilla.

C. POHJOIS-KARJALAN KALASTUSALUEIDEN VIEHELUVAT

Vetouistelussa useamman kuin yhden vavan käyttö edellyttää kalastusaluelupia, Pohjois-Karjalassa luvat ovat suurille alueille. Lisätietoja kalastusalueesta ja sen toiminnasta ja yksittäisistä kalastusalueista löytyy Kalatalouden Keskusliiton kalastusaluesivuilta.

Tarkista lupa-alueet ja maksut osoitteesta: http://www.muikkusuomi.fi/
www.ahven.net/kalastusalueet/

 


 
©2008 PK Media Service Oy