VaellusKalastus

 

 


  9. Koitajoen alue

Koitajoen alue muodostaa pitkän vesireitin, joka kiertää välillä Venäjän puolella. Koitajoessa kutee Suomen ainoa puhdas luonnonvarainen planktonsiikakanta. Alueen pienvesistä osa on kirkasvetisiä, erinomaisia siika- ja taimenvesiä. Kalastusalue on 17 700 hehtaaria. Alueelle on istutettu mm. kuhaa, järvitaimenta ja -lohta, siikaa, harjusta sekä rapuja.


KuvausKartta

 

Koitajoen vesistöreitti soveltuu erinomaisesti viehe- ja perhokalastajalle alueen monipuolisuudesta johtuen. Alueelle on saatavilla helposti kalastusluvat ja alueen palveluvarustus on hyvä ja sitä kehitetään kaiken aikaa. Alueelta voi saada niin järvitaimenia, kuhia kuin isoja ahvenia ja säyneitä, jotka antavat kevyen välineiden käyttäjille mukavan vastuksen. Parhaiten kalastus onnistuu veneellä ja kanootilla liikkuen. Vesistöreitin varrelta löytyy niin virta- kuin järvimäisiä kalastuspaikkoja.

Linkit:

Kalastusluvat Koitajoki
Kalastusluvat Ala-Koitajoen vanha uoma
http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Karjala+|/Kalastusalueet+ja+vieheluvat.html#9B

Kalastajan pisteet

Pisteen nimi

2. Petäjäkangas

Petäjäkangas sijaitsee Palojärven itärannalla Petäjäkankaan kylän kohdalla. Petäjäkankaan varustuksiin kuuluu betoniluiska, nuotiopaikka, grillikatos, kuivakäymälä ja laituri. Varustukset näkyvät tielle. Palojärven pohjois- ja itäosassa on runsaasti kivikkoa ja karikkoa, joten veneellä kulku varoen. Yöpymiseen varattava teltta.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

1. Pamilo

Pamilon voimalaitos sijaitsee Palojärven ja Jäsyksen välissä. Voimalaitos säännöstelee sekä Koitereen että Koitajoen vedenpinnan korkeutta.  Pamilon voimalaitokselta löytyy 2 kpl betoniluiskia ylä- että alapuolella voimalaitosta. Koitajoen veneväylä alkaa Pamilon voimalaitokselta.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

3. Hiiskoski

Hiiskoski sijaitsee Koitereen ja Koitajoen välissä. Hiiskoskella länsirannalla sijaitsevasta rannan varustuksiin kuuluu betoniluiska ja jätehuolto. Rantaan menevä tie kääntyy noin 100 metriä ennen siltaa Kivilahdesta tultaessa vasemmalle. Tie on kapea. Hiiskoskelta alkaa Koitereen veneväylä, jota pitkin pääset aina Luttijoelle sekä Kivilahteen saakka. Yöpymiseen varattava teltta.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

4. Kangaskoski

Kangaskoskella oli ennen ruoppausta todellinen koski, nykyisin koskesta on vain kiviröykkiöt muistona Koitajoen rannalla. Kangaskosken kotaa ympäröivät suuret suoalueet mm. Viitasuo joka suojeltu kohde. Joen toisella puolella, kodan vastapäätä näkyvän kangaskoskensärkän päältä erinomaiset näköalat Koitajoelle sekä suurille suoalueille. Kangaskosken varustuksiin kuuluu tulentekopaikka, kota, puuvarasto, kuivakäymälä ja jätehuolto. Kota näkyy joelle, matkaa noin 20 metriä. Ranta on matala viimeiset metrit, muuten helppokulkuinen. Kangaskosken kodalle pääsee autolla noin 300 metrin päähän. Kota soveltuu erinomaisesti yöpymiseen.

Pisteen nimi

5. Koverokoski

Koverokoskella on vanha uiton aikainen puun puotto- ja niputuspaikka. Uitosta on muistona rannassa oleva rautainen pudotuskehikko sekä uittotupa. Uittotupa on tällä hetkellä vuokrattu Spanielikerholle. Koverokoskella ei ole yleiseen käyttöön tarkoitettuja rakenteita. Rannasta voi laskea/nostaa pienehkön veneen. Rantaan helppo tulla vesitse, aivan rantaviivassa varottava kiviä.

Pisteen nimi

6. Lylykoski

Lylykosken varustuksiin kuuluu betoniluiska, tulentekopaikka, grillikatos, kuivakäymälä, jätehuolto ja laituri. Lylykoskella on koko joen levyinen "kivikkopato". Laituriin ja luiskaan turvallista tulla vesitse. Kiviä ainoastaan padon kohdalla. Patoon kaivettu väylä laiturin puoleiselle rannalle. Kaivetussa väylässä virta on kova, joten kulku varoen. Soratien alku on jyrkähkö joka voi hankaloittaa suurien yhdistelmien kulkua. Yöpymiseen varattava teltta.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

7. Kurenharju

Kesonsuon vieressä sijaitsevan Kurenharjun kohdalla joki kapenee jolloin virtaama on voimakas. Venerannan kohdalla joki syvenee nopeasti lukuunottamatta ranta-aluetta. Kurenharjun varustuksiin kuuluu loiva betoniluiska, tulentekopaikka, kota, kuivakäymälä, pyydysvajoja ja veneranta. Rantaan soratie Hakovaaran kylältä. Opasteet puuttuvat teitten varsilta. Rannassa pysäköintitilaa autoille. Kota ei sovellu yöpymiseen, mutta rannassa runsaasti tilaa teltalle.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

8. Sillankorvan veneranta, (Huhus)

Koitajoen rannalla Kesonsuon luonnonsuojelualueen vastapäätä olevaan venerantaan on kaivettu kanava, jonne on turvallinen kulku vesitse. Ranta on suojaisa. Sillankorvan varustuksiin kuuluu betoniluiska, tulentekopaikka, grillikatos, puuvarasto, kuivakäymälä, jätehuolto, paikoitusalue, vesikaivo ja veneranta. Yöpymiseen varattava teltta.

 

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

9. Ristiniemi

Mekrijärven ja Koitajoen yhtymäkohdassa oleva Ristiniemi on ollut suosittu paikka jo kivikaudelta asti. Myös 1900 luvulla Ristiniemessä vietettiin monia juhannuksia. Ristiniemen varustuksia on aloitettu rakentamaan syksyllä 2000, joiden toivotaan olevan valmiit viimeistään vuonna 2002. Varustukset tulee olemaan, tulentekopaikka, kota, puuvarasto ja kuivakäymälä. Kivikautisen käytön takia Museovirasto teki kaivauksia vuonna 2000 kodan rakentamiskohdalla. Kaivauksissa löytyi mm. kalojen-, ja eläimien luita sekä astioiden ja työkalujen osia. Rantautuminen veneellä varovasti, rannassa isoja kiviä. Kota tulee soveltumaan erinomaisesti yöpymiseen.

Pisteen nimi

10. Mekrijärven veneranta

Mekrijärven pohjoisrannalla Mekrijärven tutkimusaseman vieressä oleva kyläläisten rankentama veneranta. Venerannan varustuksin kuuluu suuri katos (70m2), keittokatos nuotiopaikka, kuivakäymälä, veneranta, uimapaikka. Venerannan läheisyydessä Mekrijärven tutkimusasema. Veneranta ei ole tarkoitettu yöpymisen.

Pisteen nimi

11. Mekrijärven levähdyspysäkki

Mekrijärven levähdyspysäkki sijaitsee järven itärannalla Ilomantsi-Lieksa tien varrella. Levähdyspaikka on lähinnä autoilijoiden käyttöön tarkoitettu. Levähdyspysäkin varustuksiin kuuluu betoniluiska, kuivakäymälä, jätehuolto, levähdyspysäkki ja infopiste. Kohde ei sovellu yöpymiseen.

 

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

12. Kallioniemi

Kallioniemen venerantaan näkyy Koitajoen ylittävältä. Kallioniemen varustuksiin kuuluu betoniluiska, tulentekopaikka, grillikatos, kuivakäymälä, veneranta ja tanssipaikka. Koitajoen veneväylä on aivan vieressä. Laituriin pääsee isommallakin veneellä. Rantaan hyväkuntoinen soratie jolle opastetaulu Hatuntieltä heti Kallioniemen sillan jälkeen.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

13. Puohtiin laavu

Puohtiin laavu sijaitsee Puohtiin suon länsipuolella. Laavu on 50 m rannasta pienellä koivikko/lehtipuu kannaksella, jota ympäröi suo. Laavu näkyy selvästi joelle. Laavun varustuksiin kuuluu tulentekopaikka, kota ja kuivakäymälä. Rantaan tultaessa varottava suuria kiviä. Rantautuminen hankalaa varsinkin matalan veden aikaan. Laavu soveltuu yöpymiseen.

Pisteen nimi

14. Linnanlammen laavu

Linnanlammen laavu sijaitsee korkean rinteen alla Koitajoen rannalla. Laavu on noin 20 metrin päässä rannasta kesämökkien läheisyydessä. Laavua ei huomaa helposti joelta. Laavun varustuksiin kuuluu tulentekopaikka, kota, puuvarasto, kuivakäymälä ja jätehuolto. Rantautuminen helppoa. Laavu soveltuu yöpymiseen.

 

Pisteen nimi

15. Saharanta, Ilomantsinjärvi

Saharanta sijaitsee Ilomantsin kirkonkylällä Ilomantsin järven rannalla Pääskynpesän vieressä. Rannassa on erinomainen uimaranta, muita varustuksia ovat laituri ja varaussauna. Sauna on kesäaikaan yleisessä käytössä (noin kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin uimakauden mukaan). Muuna aikana saunan varaukset hoitaa Ilomantsin kunta. Varaussaunan varustuksiin kuuluu puusauna, pukuhuone ja takka/kokoushuone 15 henkilölle. Kohde ei sovellu yöpymiseen.

Pisteen nimi

16. Hutunniemi, Ilomantsinjärvi

Hutunniemi sijaitsee Ilomantsin kirkonkylällä Ilomantsin järven kaakkoisrannalla. Hutunniemen varustuksiin kuuluu soraluiska, veneranta ja paikoitusalue. Rannasta voi laskea/nostaa pienehkön veneen. Kohde ei sovellu yöpymiseen.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

17. Iso-Suokko

Taitajan taipaleen palveluvarustuksiin kuuluva Iso-Suokko. Myllylammelle vesistöyhteys Kasinjärveltä. Iso-Suokon palveluvarustuksiin kuuluu laavu ja tulipaikka. Laavu soveltuu yöpymiseen.

Pisteen nimi

18. Hiislampi

Taitajan taipaleen palveluvarustuksiin kuuluva Hiislampi sijaitsee kauniilla harjualueella. Hiislammen varustuksiin kuuluu laavu, tulipaikka, liiteri, jätehuolto ja kuivakäymälä. Laavu soveltuu yöpymiseen.

Pisteen nimi

19. Ruhkaranta

Ruhkarannan lomakylä sijaitsee Muokonjärven eteläpäässä. Koitajoen venereitin yksi haara on Ruhkarannassa. Ruhkarannan varustuksiin kuuluu laituri ja Ruhkarannan lomakylä palveluineen.

Pisteen nimi

20. Viitaranta

Viitaranta sijaitsee pitkän niemen itärannalla. Viitarannan varustuksiin kuuluu betoniluiska, tulentekopaikka, kuivakäymälä, jätehuolto ja veneranta. Rantaan tulee soratie Viitaniementieltä. Yöpymiseen varattava teltta.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

21. Korvenalus

Korvenaluksen veneranta sijaitsee Korvenaluksen koulun läheisyydessä Nuorajärvellä. Korvenaluksen varustuksiin kuuluu veneranta ja jätehuolto. Rantaan on kaivettu kanava, joten vesitse helppokulkuinen. Yöpymiseen varattava teltta.

 

Pisteen nimi

22. Liimatanlahti, Sysmäjärvi

Liimatanlahdessa Sysmäjärven rannalla on kauniin hiekkarannan äärellä laavu sekä kuivakäymälä. Kohde on erinomainen uimapaikka. Avolaavu on korkea, joten tuuli voi hieman haitata yöpymistä. Rannalla on runsaasti tilaa telttailuun.

Pisteen nimi

23. Muokon laavu

Muokon laavu sijaitsee Muokonjärven Kaunisniemen pohjukassa. Muokon laavun varustuksiin kuuluu erinomainen betoniluiska, tulentekopaikka, kota, puuvarasto, kuivakäymälä ja uimaranta. Rannassa erinomainen uimaranta ja tilaa autoille. Laavu soveltuu yöpymiseen.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

24. Kuikkalampi

Taitajan taipaleen palveluvarustuksia Kuikkalammen ja Tetrijärven välisellä kankaalla. Kuikkalammen varustuksiin kuuluu laavu, tulentekopaikka, liiteri, jätehuolto, kuivakäymälä.

Pisteen nimi

25. Ahvenlampi

Taitajan taipaleen palveluvarustuksia Ahvenlammen rannalla. Varustuksiin kuuluu tulentekopaikka ja erinomainen uimaranta.

Pisteen nimi

26. Keltasilmä

Taitajan taipaleen palveluvarustuksia Joutenjärven rannalla Petkeljärven kansallispuistossa. Keltasilmän varustuksiin kuuluu laavu, tulentekopaikka, liiteri, jätehuolto ja kuivakämälä.

Pisteen nimi

27. Oinassalmi

Oinassalmi erottaa Karpanjärven ja Petkeljärven. Varustuksiin kuuluu loiva betoniluiska, kuivakäymälä, jätehuolto ja levähdyspysäkki. Levähdyspysäkki on Ilomantsi-Möhkö tien varrella. Pysäkin vastapäätä on sodan aikainen muistomerkki ja entisöity konekivääripesäke. Oinassalmi ei sovellu yöpymiseen. Rantaan on helppo tulla vesitse, sillä väylä kulkee aivan kohteen vierestä.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

29. Möhkön laavu

Möhkön laavu sijaitsee Möhkön koskien yläpuolella lähellä Rajavartioasemaa. Laavun varustuksiin kuuluu tulentekopaikka, laavu, puuvarasto ja heittolaituri. Laavu ei sovellu hyvin yöpymiseen.

Pisteen nimi

30. Petkeljärven kansallispuisto

Petkeljärven kansallispuisto palveluineen. Rannassa vierasvenelaituri. Koitajoen veneväylän yksi haara on Petkeljärvellä.

Pisteen nimi

31. Niemijoki

Niemijoki sijaitse lähellä rajavyöhykettä Niemijoella Haapojärven ja Melanseläjärven välissä. Niemijoen varustuksiin kuuluu nuotiopaikka, kuivakäymälä, paikoitusalue, Runon ja rajan tien infotaulu, sodan aikaisia juoksuhautoja sekä konekivääripesäkkeitä. Vuoden 2001 kesällä rakennetaan kohteelle laavu.

Pisteen nimi

32. Joutenjärven virkistyskalastusalue

Runon ja Rajan tien varrella oleva virkistyskalastusalue n 23 km Ilomantsista etelään. Pinta-ala noin 24 ha ja vesi tummahkoa, mutta hyvälaatuista. Joutenjärveen istutetaan säännöllisesti siikaa, järvitaimenta ja kirjolohta. Luonnonvaraisena esiintyy hauki ja ahven. Järveä ympäröi karuhko männikkökangas. Joutenjärven virkistyskalastusalueen varustuksiin kuulu veneenlaskuluiska, tulentekopaikka, grillikatos, kuivakäymälä, jätehuolto ja heittolaituri (2 kpl).

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

33. Vanha rajavartioasema

Vanha rajavartioasema jonka pihassa betoninen veneenlaskuluiska.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

A. Verkkoputaan autiokämppä

Koitajoen varrella aivan Koivusuon luonnonpuiston vierellä keskellä erämaata. Vanha sauna rakennus josta kunnostettu yksinkertainen kämppä. Autiokämpän varustuksiin kuuluu majoitustilat 4 henkilölle, kamina, tulentekopaikka, puuliiteri, kuivakäymälä ja jätehuolto. Soveltuu ympärivuotiseen yöpymiseen.

Pisteen nimi

B. Asumajoen autiotupa

Asumajoen rannalla rajavyöhykkeen vieressä vain muutaman kilometrin päässä valtakunnanrajasta. Vanhasta savottakämpästä kunnostettu hirsinen tupa. Aitiotuvan varustuksena on majoitustilat 8 henkilölle, kamina, tulentekopaikka, puuliiteri ja kuivakäymälä. Soveltuu ympärivuotiseen yöpymiseen.

Pisteen nimi

C. Polvikosken vuokrauskämpät

Polvikoskella sijaitseva vanhasta esikuntarakennuksesta kunnostettu vuokrakämppä. Vuokrakämppien varustukseen kuuluu majoitustilat 10 henkilölle, saunaliiteri, kaivo, kuivakäymälä ja jätepiste.

Pisteen nimi

D. Alajoenkangas

Tapion taipaleen varrella Alajoen ja Koitajoen risteymässä oleva tulipaikka. Varustuksiin kuuluu tulentekopaikka, puuliiteri ja kuivakäymälä. Yöpymisen varattava teltta.

Pisteen nimi

E. Sammalpuro

Tapion taipaleen varrella Sammalpuron ja Koitajoen risteymässä oleva laavu. Laavu on umpirakenteinen, jossa avoin tulisija. Laavun varustuksiin kuuluu laavu, tulentekopaikka ja puukatos. Laavu soveltuu yöpymiseen.

Pisteen nimi

F. Niemipuron autiotupa

Tapion taipaleen varrella Niemipuron ja Koitajoen risteymässä oleva autiotupa. Vanhasta uittotuvasta kunnostettu tupa. Autiotuvan varustuksiin kuuluu majoitustilat 4-5 henkilölle, kamina, tulentekopaikka ja puuliiteri.

Pisteen nimi

G. Hanhikosken kämppä

Metsähallituksen autiotupa on keskimmäisen Hanhikosken kohdalla Koitajoen länsirannalla. Eteisessä on kamina ja sen voi lämmittää erikseen. Peräkammari toimii tarvittaessa saunana ja tupana (5 hengelle), varustuksena kiuas ja muuripata, joka on lämmitettävä ennen kiuasta. Pihalla on tulipaikka. Tapionahoon ja tielle länteen on matkaa noin 2 km polkua ja pitkoksia pitkin.

Pisteen nimi

H. EU:n itäisin piste

EU:n itäisin piste sijaitse Ilomantsin kunnan Hattuvaaran kylän Virmajärven saaressa. Itäisimmässä pisteessa yhtyy kaksi eri ikäistä rajaosuutta (Moskovan ja Stolbovan rauhan rajat). Merkkipaalun läheisyydessä on kota, jonka voit varata pientä puumaksua vastaan käyttöösi joko Ilomantsin Matkailu Oy:stä.

Pisteen nimi

28. Möhkön satama

Möhkön satama sijaitsee Möhkön koskien alapuolella laivakahvila Mantan vastapäätä. Sataman varustuksiin kuuluu betoniluiska ja laituri. Läheisyydessä myös kyläkauppa, Möhkön karhumajat, Ruukkimuseo ym.
Möhkönkoskien virkistyskalastusalueella on oma lupa. Virkistyskalastusalueen alaraja on ennen Suurilahtea niemen kärjestä joen yli ja yläraja on Anninkosken niskalla. Kalalajit: taimen, kirjolohi, harjus ja siika.

Erikoisuudet

Luiska
Pisteen nimi

A. Tiaisenkoski (Ala-Koitajoen vanha uoma)

Ala-Koitajoen vanha uoma Enossa ja Ilomantsissa on pienivirtaamainen uoma, jonne myydään erillisiä Ala-Koitajoen lupia. Pielisjoen kalastusalueen kohde, 15.B. Ala-Koitajoen lupa-alue alkaa Hiiskosken padolta etelään. Vanhan uoman kalastusalueen kohteet ovat A Tiasenkoski ja B.Kalliokoski. Lupa-alue jatkuu etelään. Vanhanuoman kalalajit: järvitaimen, järvilohi, harjus ja siika.

 

Pisteen nimi

B. Kalliokoski (Ala-Koitajoen vanha uoma)

Ala-Koitajoen vanha uoma Enossa ja Ilomantsissa on pienivirtaamainen uoma, jonne myydään erillisiä Ala-Koitajoen lupia. Pielisjoen kalastusalueen kohde, Ala-Koitajoen lupa-alue alkaa Hiiskosken padolta etelään. Vanhan uoman kalastusalueen kohteet ovat A Tiasenkoski ja B.Kalliokoski. Lupa-alue jatkuu etelään. Vanhan uoman kalalajit: järvitaimen, järvilohi, harjus ja siika.   
 
©2008 PK Media Service Oy